Referat frå arbeidsgruppene

Referat frå arbeidsgrupene ligg også i toppmenyen, men du må vere innlogga for å sjå det. Tilsette får tilsendt brukarnamn og passord.

(Viss du brukar mobilen, er menyane lettare å bruke viss du først snur telefonen på sida.)

Hugs samling for alle tilsette (inkludert prestane) onsdag 31. oktober på Førde kyrkjetun frå kl.08.45 - 14.00.
Organisering av Sunnfjord kyrkjelege fellesråd

Arbeidet med å lage utkast til ulike modellar for framtidig organisering skal ta til no i haust. Dette er noko som vedkjem alle, og truleg har mange av dykk tankar og innspel på korleis Sunnfjord kyrkjelege fellesråd skal sjå ut i framtida.

Prinsippdokumentet som er vedteke 01.03.18 har nokre føringar for organisering av det nye fellesrådet. 
Prinsippdokumentet legg mellom anna til grunn at talet på årsverk ikkje skal reduserast, ingen tilsette skal seiast opp, men enkelte kan få endra arbeidsoppgåver. Prinsippdokumentet peikar og på samarbeidet mellom stab og sokneråd/fellesråd for å få til eit godt rådsarbeid, og at kundeservice og tenester vert oppretthalde på dei noverande kyrkjekontora. Heile prinsippdokumentet kan de lese her.

Har de innspel til framtidig organisering kan de sende det på e-post til: jenny.snildal@fordekyrkje.no

31. oktober vert det ei felles samling for alle tilsette, både fellesrådstilsette og prestane, der vert dei ulike modellane framlagt og drøfta. 

Jenny Ødven Snildal 
Prosjektkoordinator 
Sunnfjord kyrkelege fellesnemnd 
250px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Sunnfjord kyrkjelege fellesråd

Velkomen til dei nye nettsidene til Sunnfjord kyrkjelege fellesråd!
Møtereferat og andre dokument finn du under fanene i toppmenyen.
 
 
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo
Gaular kyrkjekontor
Førdevegen 12
6973 Sande i Sunnfjord
Telefon: 57 71 63 33
www.gaular.kyrkja.no

Førde kyrkjekontor             
Kyrkjevegen 23 F
6809 Førde
Telefon: 57 82 81 80
www.fordekyrkje.no

Jølster kyrkjekontor
Vassenden kyrkjesenter
6847 Vassenden
Telefon: 57 72 85 06
www.jolster.kyrkja.no

Naustdal kyrkjekontor
Tunavegen 6
6817 Naustdal
Telefon: 57818240
www.naustdal.kommune.no/tenester/kyrkja-i-naustdal
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Sunnfjord kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no